Paylaş :Share on Facebook1Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someone

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Emekli Üyesi Prof. Dr. M. Orhan Öztürk tarafından kaleme alınan bu eser, psikiyatriye genel bir bakış niteliğindedir. Psikiyatrinin temel konuları üzerinde oldukça açıklayıcı şekilde durmaktadır.

Psikiyatri ve psikoloji ilgime bağlı olarak en fazla yararlandığım eserlerden birisi olduğunu belirtmeliyim. Psikiyatrinin tarihçesinden, Türkiye’de ruh hekimliğinin yasal konularına kadar çok geniş bir yelpazede oldukça kaliteli ve önemli bilgileri içeren bu yayını şiddetle tavsiye ediyorum.

Ancak diğer psikoloji ve psikiyatri dalında ki eser tanıtımlarımda da belirttiğim gibi, temel bilgileri gerektirmesinin yanında, konu hakkında sistemli eğitim almayan okuyuculara fazla teknik ve sıkıcı gelebilir. Bunun yanında sistemli eğitim eksikliğine bağlı yanlış yorum ve anlamalara sebep olmasının yanında, psikolojik tetiklemelere sebep olabileceği sebebiyle dikkatli okunması gerektiğini belirtmek isterim. Zira okuyucunun, özdeşleştirme yapması ve kendisi hakkında yanlış izlenimlere sahip olarak var olan duygu durum pozisyonunda bazı sorunlara sebep olabilir.

Bu eser, davranışların psikodinamik temellerinden, kişilik gelişmesine, insanın varoluşunda ki evreleri, ruhsal durum muayenelerine, psikolojik değerlendirmelere, nevrotik durumlar, duygulanım bozuklukları, organik ruhsal bozukluklara kadar bir çok temel konuda oldukca aydınlatıcı, eğitici ve bilgilendiricidir. Biyolojik, psikiyatrik, sosyolojik yaklaşımları alt başlıkları ile birlikte toplu halde ele alması açısından, psikiyatrik konuların her türlü etkileşim, neden ve sonuçlarının kavranması açısından da oldukça yararlı bir eserdir.

Başlı başına temel bir kaynak niteliğinde olan bu eser, yeni basımlarında iki cilt olarak piyasaya sunulmuştur. Hali hazırda elimde bulunan 2001 tarihli yenilenmiş sekizinci basımı kuşe kağıdadır. Kaynakları açısından ise bir hazine mahiyetindedir.

Tekrar tekrar başvurulabilecek bir rehber mahiyetinde ki bu yayını, daha önce bahsettiğim gibi konu ile ilgili arkadaşlara şiddetle öneriyorum. Konular üzerinde ki duruşu oldukça net ve bilgilendiricidir. Gereksiz tekrarlar, ve konuyu çok uzatmadan önemli ve gerekli konular üzerinde durması, örneklemelerle konuyu pekiştirmesi açısından başarılı bir eserdir. Aranan ve bilgilenilmek istenen konular hakkında uzun uzadıya okumalar yapmaktan uzak, net anlatımları inceleme imkanı vermektedir.

İlk basımından günümüze, yaşanan türkçe kaynak sıkıntısına oldukça önemli bir cevap niteliğinde ki bu eser önemli bir boşluğuda doldurmaktadır.

Yayın : Ruh Sağlığı ve Bozuklukları

Yazar : Prof. Dr. M. Orhan öztürk

Yayın evi : Nobel Tık Kitapevleri (Genel Dağıtım)